გადმოგირეკოთ?

ბენზო სათიბებს საჩუქარი!
აქციის დასრულებამდე
საჩუქარი აქციით:

ბენზო სათიბებს საჩუქარი!

შეიძინეთ ბენზინზე მომუშავე საბაღე ტექნიკა და მიღეთ საქუქრად 1 ლიტრი 2 ტაქტიანი ზეთი!

ამ შემოთავაზებას არ გააჩნია საჩუქარი.